Kaj je transpersonalna psihologija
Psihologija je znanost uma in vedenja, vendar če pogledamo izvor besede, je »psiha« beseda grškega izvora in pomeni dih, duh ali duša, medtem ko »logia« pomeni študij ali raziskovanje. Psihologija se je dolgo ukvarjala predvsem z UMOM, VEDENJEM (obnašanjem) in PATOLOGIJO, ne pa z duhom ali dušo, kot to sugerira beseda. Preprosta razlaga za to je, da duše ni mogoče meriti v laboratoriju, psihologija pa naj bi temeljila na znanstvenih raziskavah in dokazih. Čeprav so znanstveni dokazi izjemnega pomena, to še ne pomeni, da dovoljujejo obstoj samo tistemu, kar je v laboratorijih uspešno dokazano. Kljub temu danes znanstvene raziskave z veliko hitrostjo napredujejo in poskušajo dokazati obstoj duše, saj je to nesporno. Raziskave inducirajo, da smo pravzaprav na samem začetku preučevanj človeškega potenciala. To preučevanje pa nas bo popeljalo onkraj meja sedanjega znanja o sebi.
Beseda transpersonalna pomeni onstran ali nadosebno. Nanaša se na izkušnje, katerih razširitev je zunaj našega običajnega občutka sebe, in omogoči občutek povezanosti s širšo realnostjo veliko večjega pomena.
V transpersonalni psihologiji se oseba obravnava kot duhovno bitje, čigar duša ima bistveni namen in razlog, da živi/biva na zemlji. Življenje je proces, ki izpolnjuje ta namen in je popolnoma odvisen od nas samih. Veliko ljudi živi življenje mehansko/avtomatično ali v nezavednem stanju, v katerem velikokrat zanemarijo svojo duhovni obstoj. Duša pa je tista, ki ji moramo slediti, saj le ona pozna pot do višjega namena in svojega življenjskega poslanstva.
Prva stopnja je klasična HIPNOTERAPIJA, kjer pride do čiščenja negativnosti in odpravljanja težav. Ta stopnja je obvezna, saj je pogoj za to, da lahko sploh vstavimo pozitivne spremembe v podzavest, da je ta očiščena.
Druga stopnja je TRANSFORMACIJA, ki se izvaja skozi transpersonalno hipnoterapijo. Transpersonalna hipnoterapija temelji na transpersonalni psihologiji, kjer se kombinirajo najnovejše metode transpersonalne psihologije skupaj s klasičnimi metodami hipnoterapije. Transformacija se torej ukvarja s psihomentalnim osebnim razvojem posameznika, ki gradi na sprejemanju sebe, odkrivanju lastnih potreb, uresničevanju vseh notranjih potencialov, pozitivnih razmerij ter ustvarjanju obilja in blaginje na vseh področjih življenja. Temelji na ozdravljeni psihi posameznika, čigar interes je doseganje polnega potenciala, samouresničitve, osebna rast, samoizpopolnitev, doseganje realnih ciljev, sledenje notranjim talentom, zdravo reševanje težav, avtentičnost in navsezadnje realizirana smiselnost življenja. Taka oseba gradi samozavest, odgovornost, pomanjkanje krivde, empatijo, spoštovanje (do sebe in drugih), moralo, ustvarjalnost ter je srečna, polna energije, uspešna in izpolnjuje svoj življenjski namen. Transpersonalna perspektiva poudarja sposobnost vsakega posameznika, da prepozna in prevzame odgovornost za svoje odločitve ter dejansko končno prevzame odgovornost za vsak vidik svojega življenja. S tem se oseba pomakne proti večji povezanosti s pravim jazom, višjim jazom, ali s svetom okoli sebe in z duhovno dimenzijo.
Tretja stopnja transpersonalne psihologije je TRANSCEDENCA. Transcendenca osebnosti ali, kot je to označil Maslow, duhovne potrebe posameznika. Ko človek razvije sebe do stopnje, na kateri občuti samouresničitev, se njegove potrebe dvignejo v višje stanje duha, kjer duša prevlada človeka in ga popelje v do tedaj neznani svet, tam pa človek odkrije svoje nadmoči ali, preprosto povedano, nadnaravne sposobnosti. Čeprav je izraz nadnaravno precej pogosto uporabljen, ta ni pravilen, saj je vse v objemu narave, torej je naravno, samo nam nedoumljivo. Človek se na tej stopnji zaveda višje inteligence, katere del je, ter deluje v skladu z njo. Na tak način odkriva naravne in do tedaj nam skrite stvaritve ter se uri v procesu soustvarjanja. TRANSCENDENCA omogoča razširjena, višja stanja zavesti in vanje so vključena odkritja na raznih področjih znanj: s terapevtom se poglobimo v svoja prejšnja življenja, izurimo sposobnost videnja v prihodnost, možni so izostritev telepatije in intuicije, povezanost z višjo inteligenco, čutenje večne ljubezni, najdba sorodne duše, višja stanja bivanja... Privlačevanje obilja, ljubezni, zdravja in vsega božanskega v naše življenje se avtomatično dogaja, ko oseba živi in deluje na tem nivoju. Transpersonalni pogled človekovega razvoja kaže, da imajo vsi ljudje potencial za take izkušnje in da lahko dosežejo to raven razvoja.