Pregled Psihoterapij na Širovnik Institutu
Client Centred Therapija (Rogers), v empatičnem, pristnem in toplem terapevtskem okolju se strankina samozavest okrepi, kar ji omogoči objektiven dostop do lastnih misli, čustev in zavedanja sebe v sedanjosti.
Gestalt Therapija (Perls) Temelji na strankinem samozavedanju in samo-sprejemanju. (Poudarek je na igranju vlog, s pomočjo katerih osvetli odnos do sebe in drugih).
Eksistencialna terapija (May),Terapija temelji na med-človeških razmerjih in osebnih izkušnjah.
Adlerska psihoterapija (Adler) Poudarja pomembnost jaza, samopodobe, lastnih stališč in motivacije za uspeh.
Družinska Terapija (Bowen, Whitaker, itd) Humanistični pristop, kjer je poudarek na doživljanju posameznih družinskih članov, reševanju konfliktov ter razvijanju in uporabi socialnih veščin.
Logo Terapija (Frankl) Analizira se in definira globlji smisel določenega dogodka. Tako razumevanje je stranki v veliko pomoč pri reševanju vsakdanjih okoliščin, in je še posebej učinkovito v primerih, kjer je prisotna visoka stopnja trpljenja.
Kognitivna terapija (Beck) Poudarek je na spreminjajočih se mentalnih vzorcih, mislih in prepričanjih. Stranko stimuliramo do te mere, da spremeni stališče in mentalni pristop zaznavanja in doživljanja sebe, svojih misli in čustev. Tak psihološki pristop običajno spremlja pozitivna psihologija. Terapija temelji na spreminjanju načina razmišljanja.
Racionalno-emotivna terapija (Ellis) Terapevt se osredotoča na strankine misli z namenom, da bi spremenil njeno čustveno doživljanje in vedenjske vzorce: misli vplivajo na čustva.
Provokativna terapija (Farrell) Je negativno zrcaljenje, ki stranko pripelje do zavesti, da spozna odnos do samega sebe in prične z iskanjem pozitivnih sprememb.
Psihoanalitična terapija (Freud) Je poglobljen pristop; osredotoča se na celotno življenje stranke, njene sanje in svobodne asociacije, ki razkrivajo podzavestne konflikte in jih posledično odpravljajo.
Analiticna psihoterapija (Jung) Analiza sanj, razumevanje arhetipov, animus-a in anime, in kolektivne podzavesti so elementi, na katerih temelji posameznikov osebni razvoj.