Kaj je transosebnostna hipnoterapija?
Transpersonalna ali transosebnostna hipnoterapija je naravni podaljšek transpersonalne psihologije, ki vključuje metode štirih zvrsti psihologije:
  1. psihoanalitične,
  2. vedenjske,
  3. humanistične,
  4. transpersonalne.
Hipnoterapevt s tega področja ima širšo perspektivo, kot jo imajo klasični hipnoterapevti. To vam ponuja širše možnosti, kajti tak pristop ne samo da odstrani vzrok, ampak vam še omogoči nadaljnjo pot v pozitivni samorasti in samoizražanju.
Klasična hipnoterapija temelji na:
  • Psihoanalitični teoriji, ki jo je razvil Freud, nato pa jo je dodelal še Jung. Ukvarja se s podzavestjo in osnovnimi vprašanji. V hipnozi se to imenuje hipnoanaliza: preučevanje vzrokov za naše težave.
  • Vedenjski teoriji, ki uporablja spremembo okolice, da spremeni navade. V tradicionalni hipnozi se izvede neposredna sugestija, ki neposredno predlaga drugačnost kot okrepitev novega vedenja, nato lahko pričakujemo spremembo. Dostikrat je v kombinaciji z metodami nevrolingvističnega programiranja (NLP), ki pa deluje na spremembo telesne nevrologije in ima korenine v vedenjski psihologiji.
Transpersonalna hipnoterapija temelji na:
  • Humanistični psihologiji, ki jo je razvil predvsem Abraham Maslow in trdi, da stremimo k samoaktualizaciji in samorealizaciji: zdravi povezavi med telesom, umom in čustvi. Ko se enkrat rešimo negativnih dejavnikov, ki nam preprečujejo samorast, s tehnikami transpersonalne hipnoterapije preidemo na drugo stopnjo pozitivnega samoodkrivanja in rasti v želeni smeri, k tistemu, za kar smo ustvarjeni, k našemu višjemu namenu.
  • Transpersonalni psihologiji, ki so jo razvili Abraham Maslow, C. G. Jung in William James. Ta pravi, da stremimo v višino preseganja samega sebe (self transcendence) in k uresničevanju naših duhovnih potencialov. Transpersonalna hipnoterapija vključuje posebne tehnike, ki vam omogočijo dostop do resničnega jaza, kar omogoči nadaljnjo povezavo z višjo vseobsegajočo zavestjo.