Uvod
Hipnoterapija Asje Širovnik je specifična, ker je povezana s svetovanjem, psihologijo in terapevtskim delom, s katerimi naj bi stranki izboljšali življenje. Hipnotično stanje se uporablja kot sredstvo, s katerim se terapija, pomoč pospeši in intenzivira. Obstaja več oblik in pristopov v hipnozi, saj gre lahko za posredno hipnozo (Ericksonovo hipnozo), neposredno hipnozo s sugestijami ali pa za integracijo več metod.
Zadostuje lahko že en sam obisk pri hipnoterapevtu, da dosežemo želeno spremembo.
V primerih, ko je navada bolj trdovratna, globoko zakoreninjena, če se neki del v človeku upira tej spremembi, če se želja/slaba navada, na primer želja po kajenju, vrača ali se čez nekaj mesecev ali po letu dni povrnejo kilogrami, je treba uporabiti bolj intenziven in aktiven pristop v hipnoterapiji. Takrat se lotimo raziskovanja podzavesti, njenih zapisov, trdovratnih vzorcev, podzavestnih verovanj in prepiranj.
V taki hipnoterapiji uporabljamo različne metode in pristope, med katerimi so tudi: klasična regresija v kombinaciji z metodo ISE (iz angl. Initial Sensitising Event − prvinski zapis), dinamične Gestalt Gil Boyne Techniques/tehnike razreševanja podzavestnih konfliktov (Quick Release) in transformacijska terapija (Transformation Therapy). To so nekateri od pristopov, s katerimi poiščemo in odstranjujemo vzroke, ki so nastali na podzavestni ravni.
Ko vzroke za težavo lociramo, jih transformiramo in tako preoblikujemo podzavestno naravnanost. Po takih očiščujočih terapijah omogočimo, da se sprememba v podzavesti zgodi s pomočjo tako posredne Ericksonove hipnoze kot neposredne hipnoze, včasih pa ti dve kombiniramo s tehnikami NLP (Neuro Linguistic Programe).
Vsekakor je žarišče na psihoterapevtskem pristopu, ki temelji na principu SFT (angl. Solution Focused Therapy), kar pomeni terapijo z orientacijo k hitrim in učinkovitim rešitvam.